Nieuwendijk
Nieuwendijk ligt aan het Haringvliet en is een klein gehucht van 10 straten, de Dwarsweg en de Nieuwendijk. We zijn onderdeel van de gemeente Korendijk ten westen van Zuid Beijerland en tellen ongeveer 350 inwoners en 150 adressen. Het Haringvliet heet hier het Vuile Gat. Toen er nog veel zeilscheepvaart vanaf zee naar Dordrecht voer, is deze naam ontstaan vanwege de heftige stroming. 

Tijdens de watersnood van 1953 werd een groot deel van ons dijkbuurtschap zwaar beschadigd. Noorwegen schoot te hulp met 36 Noorse woningen. Bijna alle woningen stonden voor de ramp langs de dijk. Later zijn de nieuwe huizen in de polder gebouwd. De woningen waren alle oorspronkelijk van hout. Verticale planken vormden de buitengevel. Later zijn de woningen veelal uitgebreid en de buitengevels vervangen door kunststof of bakstenen.
Er zijn nog enkele huizen met de oorspronkelijke gevel. Kijk maar eens goed om je heen. Door Nieuwendijk loopt de West-Binnenhaven. Oftewel het Scheidt.

De straten aan de Zuid Beijerlandse kant (oost van het Scheidt) zijn genoemd naar Noorse beroemdheden. 
Koning Haakonstraat, Henrik Ibsenstraat, Vikingstraat, E. Griegstraat, Amundsenstraat
De straten aan de Goudswaardse kant (west van het Scheidt) zijn genoemd naar plaatsen in Noorwegen:
Bergenstraat, Oslostraat, Stavangerstraat, Lillehammerplantsoen, Narvikstraat
De hyperlinks verwijzen naar Wikipedia.

Korendijk gaat ver terug in de geschiedenis en wordt  in 1246 genoemd, maar toen verstond men hieronder het grondgebied dat nu Goudswaard omvat. Dit land is verdronken en in 1439 weer ingedijkt als Oud-Corendijkse polder. Erg gelukkig is men hiermee niet geweest wegens dijkdoorbraken en overstromingen. Herindijkingen zijn bekend uit de jaren 1456 en 1471. In 1471 is de nieuwe Corendijk of de Oude Nieuwlandse Polder ingedijkt. Vandaar dat men Goudswaard ook wel als de Corendijk aanduidde. 

Het huidige Nieuwendijk is in deze vorm dus na 1953 ontstaan. Voor de watersnood was er vooral dijkbebouwing, de Delta Hoeve en de andere boerderijen die er nu nog staan langs de Nieuwendijk. En er was een school beneden op de huidige Ibsenstraat. Nadat alles zo goed als weggevaagd is, is er met hulp van Noorwegen gestart met de herbouw van het dorp benedendijks. Die typische Noorse huisjes vormen dus het begin van het dorp dat langzaam aan verder gegroeid is. 
Dus aanvankelijk waren er alleen  de Koning Haakonstraat, de Oslostraat, de Stavangerstraat, de Ibsenstraat en de Narvikstraat.
​Al snel zijn daarna de overige straten bij gekomen. Later is de Amundsenstraat doorgetrokken. Het Lillehammerplantsoen is er als laatste bij gekomen.

Bron: Buurtvereniging De Eendracht, https://eendracht-nieuwendijk.weebly.com/